- Připravované akce -

                                                      Možná změna termínu, času i akcí vyhrazena

 26.05.2018 - Tradiční kácení máje
09/16.06.2018 - Cyklovýlet
30.06.2018 - 2.ročník turnaje v pétanque
01-03.08.2018 - Letní táborové soustředění pro děti
15.09.2018 - 3.ročník o  Dobrochovský kotlíkový guláš a nejlepší buchtu
20.10.2018 - Drakiáda

 Drakiáda