Spolek Aspire je samosprávným, dobrovolným a nezávislým, sdružující členy, jejichž společným zájmem je péče o rozvoj občanské společnosti v obci Dobrochov a okolí, který byl založen koncem roku 2013. Hlavním účelem spolku je rozvoj aktivního využití volného času občanů v obci Dobrochov a okolí, ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Za tímto účelem spolek usiluje zejména o podporu kulturně - společenského života občanů v obci, rozvoj sportovních a pohybových aktivit v obci pro všechny věkové skupiny, rozvoj mimoškolních aktivit dětí a mládeže, vytváření vzdělávacích a výchovných aktivit a programů pro všechny věkové skupiny. Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem.

  •  

 

 


— VYTÁHNĚTE KOLO NA PROJÍŽĎKU DO PŘÍRODY —

 

 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky